hiçbir şey yapmamakla beklemek arasındaki fark

1 Haziran 2010 Salı

yurtta barış,cihanda barış


din,dil,ırk,cinsiyet ayrımı olmadan karşısındakini önce "insan" olarak görebilen toplumlar olsun istiyorum.bizi ezeni,hor göreni güçlenip daha çok ezelim fikrini savunanlara akıl fikir azıcıkta hümanizm bahşolması diliyorum.